Pełnomocnicy

Pełnomocnik ds.tytuł, stopień, imię, nazwiskokontakt
e-learningu dr Katarzyna Książekkasiak@uni.opole.pl
osób niepełnosprawnychdr Grzegorz Haberghaber@uni.opole.pl
jakości kształceniadr Maria Buckabuckamaria@wp.pl
projektów dydaktycznych i rozwojowych UO w bieżącej perspektywie finansowej 2014-2020dr Anna Bruskaabruska@uni.opole.pl
systemu POL-ondr Małgorzata Mitrusmmitrus@uni.opole.pl
imprez i imprez masowychmgr Szymon Wolfswolf@uni.opole.pl
uczelniany koordynator ECTSmgr inż. Katarzyna Potyrałakpotyrala@uni.opole.pl
USOSmgr Ewelina Zalaszalas@uni.opole.pl
rekrutacjidr Jerzy Wiechułajwiech@uni.opole.pl
rekrutacjidr Józef Hurekhurek@uni.opole.pl
promocji UO za granicądr Barbara Curyłobcurylo@uni.opole.pl
współpracy Polska-Wschódmgr Iryna Nowobilskainowobilska@uni.opole.pl
współpracy Polska-Wschódmgr Daniil Kononenkodaniil.kononenko@uni.opole.pl
współpracy z biznesemdr Jarosław Bogackijaroslaw.bogacki@uni.opole.pl
certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcegodr hab. Marzena Makuchowskammak@uni.opole.pl
studenckichmgr Maciej Kochańskimkochanski@uni.opole.pl
równego traktowaniadr Marzanna Pogorzelskampogorzelska@uni.opole.pl
RZECZNIKtytuł, stopień, imię, nazwiskokontakt
dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickichdr hab. Kamil Antonów, prof. UO kantonow@uni.opole.pl
dyscyplinarny ds. studentówdr Dariusz Muchaadwokatmuchad@wp.pl
dyscyplinarny ds. doktorantówdr Ewa Ganowiczeganowicz@uni.opole.pl
KOORDYNATORZY DS.tytuł, stopień, imię, nazwiskokontakt
zasobów genetycznychdr hab. Ewa Moliszewska, prof. UOewamoli@uni.opole.pl
POZOSTALItytuł, stopień, imię, nazwiskokontakt
Inspektor ochrony radiologicznejdr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródkaagna@uni.opole.pl
Kustosz Wzgórza Akademickiegoprof. dr hab. Stanisław Niciejastanislaw.nicieja@uni.opole.pl
Doradca współpracujący z AIPdr Tomasz Sowińskitsowinski@uni.opole.pl
.