dr hab. Danuta Lech-Kirstein

Podstawowa afiliacja

Wydział Filologiczny

Obszar badawczy

Tutaj wpisz tekst

O współpracy z przedsiębiorstwami

Tutaj wpisz tekst

Kontakt

Adres e-mail: dlech@uni.opole.pl

.